Gassarbeider

For å ivareta sikker drift av ditt anlegg utfører Try Rør service og kontroll av alle energianlegg. Vi server i dag borettslag, industrianlegg og privatkunder. Service sørger for en sikker og optimal drift av gasspeisen og er i henhold til produsentens veiledning om riktig vedlikehold av gasspeissystemet. Ta kontakt for spørsmål om service.

Her kan du lese informasjon fra DSB vedr. tilstandskontroll på gassanlegg: DSB_tilstandskontroll


Thomas er vår ekspert på gass

Gasspeis er praktisk, det er enkelt både å tenne og kontrollere varmen
En gasspeis tenner du gjerne via en bryter eller med fjernkontroll. En gasspeis kan termostatstyres den brenner den like effektivt på både lav høy effekt. (En vedovn brenner kun effektivt på nominell effekt.) I praktisk bruk er derfor en gasspeis mer effektiv enn en vedovn. Dette er noe en bør ha i bakhodet når man regner på fyringskostnader med gasspeiser vs. vedovner.
Glem heller ikke komfort aspektet med en gasspeis. Du slipper å sitte på kne foran vedovnen når du fyrer. I stedet trykker du en bryter for å tenne gasspeisen.

En gasspeis er både renslig og brukervennlig
Har du valgt gasspeis slipper du å kløyve ved, slipper du å bære ved, slipper du problemer med opptenning og askesøl! En gasspeis gir raskt varme og du kan enkelt skru den av om det blir for varmt.
Alt i alt er en gasspeis en god del mer praktisk enn tradisjonelle vedovner.

Gasspeiser er svært brannsikre og gir ingen partikkelutslipp, men velg rett type
En gasspeis er helt ufarlig når den er montert forskriftsmessig. Men du må velge en gasspeis som

er beregnet for norske forhold. Gasspeiser uten pipe passer ikke i norske boliger, disse gasspeisene passer kanskje bedre i sørligere klima, der boligene ikke er så tette. I følge SINTEF Byggforsk gir disse gasspeisene direkte helseplager og fukttilskudd til boligen.
En gasspeis gir heller ingen partikkelutslipp i nærmiljøet. Dette er et viktig poeng da vedovner står for ca 60% av partikkelforurensningen i byene. Det skal nevner at moderne vedovner heller ikke gir særlige partikkelutslipp

En gasspeis kan monteres i hus uten tradisjonell pipe
Du trenger ingen pipe for å montere gasspeis. En rørgjennomføring i vegg eller tak med en innmontert vifte er tilstrekkelig.
I nye boligkomplekser er det mye enklere å montere gasssystemer enn tradisjonelle pipeløp. Det gjør at gasspeis ofte er eneste praktiske oppvarmingsalternativ til strøm i moderne boligkomplekser.